Thiết bị cho phòng thí nghiệm vi sinh và sinh học phân tử

Thiết bị phòng thí nghiệm

Máy lắc vortex

Máy ly tâm nhỏ ống Eppendorf 1.5/2ml

Máy lắc Multi Vortex

Máy lắc tròn

Máy lắc ủ nhiệt

Máy luân nhiệt

Bếp ủ nhiệt

Advertisements
By nerbeplus

Micropipet

1ahn pipette

By nerbeplus